Solidarność Wielkopolska - Protest służb mundurowych
Protest służb mundurowych
Wtorek 27 grudnia 2011

Zapowiedź premiera, że w przyszłym roku podwyżki dostaną tylko policjanci i żołnierze wzburzyła funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Nie zgadzają się na dzielenie służb mundurowych na lepsze i gorsze. Na znak solidarności z nimi NSZZ Policjantów wywiesił flagi na budynku  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.    
Wielkopolska „S” wydała w tej sprawie stanowisko, w którym zwraca się do premiera D. Tuska o „zaprzestanie tej szkodliwej dla kraju polityki rządu”. 

Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec zapowiadanego przez rząd wzrostu wynagrodzeń dla pracowników służb mundurowych w 2012 r. Polityka ta promuje funkcjonariuszy Policji i Wojska, pomijając funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej. Decyzje te - nieuzasadnione i szkodliwe dla funkcjonowania państwa oraz bezpieczeństwa obywateli - prowadzą do wartościowania pracy funkcjonariuszy ww. służb, dzieląc ich na dwie kategorie: lepszych, a tym samym „bardziej przydatnych państwu”, oraz tych gorszych - napisano w stanowisku.