Solidarność Wielkopolska - Polacy niechętni nowej ustawie
Polacy niechętni nowej ustawie
Poniedziałek 11 czerwca 2012

Przeciw podniesieniu do 67 lat wieku emerytalnego mężczyzn jest obecnie 82% badanych, za tym rozwiązaniem opowiada się jedynie 16% ankietowanych. Podniesieniu do 67 lat wieku emerytalnego kobiet sprzeciwia się 88% badanych, popiera je tylko co dziewiąty respondent (11%).

Zasady nabywania uprawnień emerytalnych powinny zależeć od charakteru wykonywanej pracy.

80% badanych popiera zaostrzenie zasad nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 r.