Odszedł Remigiusz Kubiak
Wtorek 15 grudnia 2020

23 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega, ś.p. Remigiusz Kubiak. Do NSZZ „Solidarność” należał od października 1980 r. Był człowiekiem ofiarnym, empatycznym i niezwykle życzliwym, niestrudzonym obrońcą zbiorowych i indywidualnych praw pracowniczych. Był zawsze człowiekiem dialogu. Jako Przewodniczący Związku brał udział w negocjacjach restrukturyzacyjnych w zakładzie pracy, uczestniczył w przemianach zachodzących w zakładzie pracy, bronił praw pracowniczych wszystkich zatrudnionych pracowników w swoim zakładzie pracy, dbał o uprawnienia pracownicze oraz o powiększenie ich zakresu.

Przez wiele lat był członkiem zarządu Międzyzakładowej Komisji Węzła PKP Leszno z ramienia Koła przy Oddziale Automatyki i Telekomunikacji PKP Leszno. Od 1998 r. w nowo powstałym Zakładzie Infrastruktury Kolejowej w Lesznie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W wyniku restrukturyzacji w PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej w Lesznie połączył się z zakładem w Ostrowie Wlkp. i od tego czasu do roku 2018 ś.p. Remigiusz Kubiak pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Organizacji Wydziałowej w Lesznie.

W czasie swej działalności był także: członkiem rady Okręgowej Sekcji Kolejarzy w Poznaniu, członkiem rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A, delegatem na Walne Zebrania Regionu Leszczyńskiego NSZZ „Solidarność”.

Wiedział, że trzeba w kraju, w swoim mieście Rawiczu i w zakładzie coś zmieniać. Nie chciał by zwykli ludzie byli traktowani niegodnie. Rzucił się w wir pracy organicznej, budując Związek w PKP w Lesznie i Powiecie Rawickim. ał czynny udział w manifestacjach ogólnokrajowych, w pikietach i protestach branżowych organizowanych przez Związek w obronie prawa pracy, służby zdrowia, oświaty, sanepidu, rolnictwa i w obronie pracowników PKP (m.in. manifestacja w Ostrowie Wlkp. „Wagon” S.A.), angażował się i zawsze wspierał inne branże. Zaangażowany w życie Związku, gotowy pomagać i służyć innym. Uczestniczył i udzielał się w pracach dotyczących uroczystości patriotycznych i związkowych. Chorąży, zawsze pełnił honorową asystę sztandaru NSZZ „Solidarność”.

Kochał Związek, dla Niego pracował, nigdy o Nim nie zapomniał. Z wielkim bólem i żalem żegnamy naszego Kolegę, będzie nam Go bardzo brakowało. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

bg