Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 23 marca 2015
Fot. A. Dolska

W ostatnich dniach lutego, po przeprowadzonej kontroli, Straż Pożarna wydała nakaz ,,wyłączenia z użytkowania” budynku schroniska św. Brata Alberta przy ul. Widłakowej w Poznaniu, które od 30 lat przyjmuje i opiekuje się bezdomnymi.

Poniedziałek 23 marca 2015

Aż 1137 pracowników tymczasowych zamierzają zatrudnić w 2015 r. polskie sądy. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że nie ma pieniędzy na umowę o pracę, a wiceminister Hajduk dodaje: - To skuteczne i dozwolone działanie, które nie obniża rangi i powagi wymiaru sprawiedliwości.

Poniedziałek 23 marca 2015

W Wielkopolsce dialog między związkami zawodowymi pracowników i organizacjami pracodawców od wielu lat układa się dobrze. Owocem tego dialogu jest wiele wspólnych inicjatyw i realizacja wspólnych projektów, a ostatnio praca nad projektem zmian Kodeksu pracy dla mikroprzedsiębiorstw czyli firm zatrudniających kilku lub kilkunastu pracowników – mówi Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”.

Poniedziałek 23 marca 2015

Tylko jednego posła zastali w biurze związkowcy, którzy w poniedziałek 9 marca - w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej proklamowanej przez związki zawodowe -  złożyli wizyty w poznańskich biurach poselskich, aby wręczyć im postulaty zgłoszone do rozmów z  rządem. 

Rodzinnie w Berlinie
Poniedziałek 23 marca 2015

Dzięki współpracy pilskiego Oddziału NSZZ „S” z Biurem Turystycznym HUBTOUR ze Szczecina członkowie Związku uczestniczyli 15 marca w darmowej wycieczce do Berlina. Wraz  z przewodnikiem zwiedzali najważniejsze miejsca stolicy Niemiec: Alexanderplatz, Wyspę Muzealną, Katedrę, Aleję Unter den Linden, Pomnik Palenia Książek, Gendarmenmarkt, Bramę Brandenburską, Reichstag, Pomnik Ofiar Holokaustu, kościół pamięci Cesarza Wilhelma, Plac Poczdamski. Niedzielny wyjazd do stolicy naszego zachodniego sąsiada upłynął w miłej rodzinnej atmosferze.

 

Poniedziałek 23 marca 2015

W poniedziałek 9 marca br. w Zajeździe „Dobrodziej” w Krzemieniewie odbyło się spotkanie rolników powiatu leszczyńskiego poświęcone nowoczesnemu rolnictwu. Gościem spotkania była Senator PSL Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która wręczyła odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa.

1 PROCENT
Poniedziałek 23 marca 2015

Jeśli zechcesz wspomóc Amelkę, Emilkę, Patrycję, Oleńkę, lub Marysię -  zajrzyj na www.solidarnosc.poznan.pl

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to  w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich pieniądzach będą decydować inni.   

Poniedziałek 23 marca 2015

12 marca odbyło się w Kielcach spotkanie młodych liderów związkowych, reprezentujących zakłady pracy z różnych regionów i branż.

Wybrano Tymczasową Radę Sekcji Młodych. Przewodniczącym został Włodzimierz Broda (Volkswagen Polkowice – Region Zagłębie Miedziowe). W skład weszli Marcin Gallo (Poczta Polska - Region Wielkopolska), Marek Dębski (Cukrownia Krasnystaw - Region Mazowsze), Ksenia Ulanowicz-Sienkiel (Eurobank Zabrze - Region Śląsko-Dąbrowski) i Rafał Jakubowicz (Pogotowie Ratunkowe - Region Podkarpacie). Wybrano także 13 koordynatorów regionalnych, których zadaniem będzie budowa struktur młodych w poszczególnych regionach.