Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 24 listopada 2014

Do końca 2016 r. MAN BUS zamierza zlikwidować swój zakład w podpoznańskich Sadach. W piątek 14 listopada ponad 300 pracowników protestowało przeciwko przeniesieniu miejsc pracy do Starachowic. Domagali się godziwych odpraw i gwarancji pracy w Volkswagenie.  Akcję protestacyjną zorganizowały zakładowa „Solidarność” i OPZZ.

Poniedziałek 24 listopada 2014

W dniach 19 – 21 listopada w Poznaniu obyło się spotkanie blisko 40 przedstawicieli związków zawodowych z sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej - grupy InterSoli. Obrady toczyły się w Odlewni Volkswagen Poznań oraz w Zarządzie Regionu Wielkopolskiej „Solidarności”, a do głównych tematów należały m.in. organizacja czasu pracy w lokalizacjach Koncernu VW, stopnień wdrożenia prawa do współdecydowania związków zawodowych w poszczególnych fabrykach Volkswagen, zrównoważony rozwój w przemyśle motoryzacyjnym, czy też działania w zakresie ustawodawstwa europejskiego dotyczącego ochrony praw pracowników.

Poniedziałek 24 listopada 2014
fot. Wojciech Miśko

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziewięciu nauczycieli i  dyrektorów wielkopolskich szkół i placówek, członków NSZZ „Solidarność”, zostało wyróżnionych najwyższym odznaczeniem państwowym dla pracowników oświaty - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Te szczególne wyróżnienia zostały przyznane na wniosek Organizacji Międzyzakładowch NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania z Poznania, Leszna i Koła. 

Przyjaciel Solidarności uhonorowany
Poniedziałek 24 listopada 2014

11 listopada br. Historyk, prof. dr Waldemar Handke  odebrał w leszczyńskim ratuszu medal „Zasłużony dla Miasta Leszna” przyznany przez Radę Miejską Leszna. Jest to wyraz uznania za pracę historyczną, regionalną, literacką, kulturalną i społeczną na rzecz społeczności lokalnej jak i  docenianie pięknej opozycyjnej karty, pracy w „Solidarności”, Komitetach Obywatelskich, biurze poselskim. W uzasadnieniu przyznania tytułu Zasłużonego dla Miasta Leszna podkreślono ogromny dorobek pracy historycznej i publicystycznej jaką wykonał Waldemar Handke w Instytucji Pamięci Narodowej.

Poniedziałek 24 listopada 2014

Obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do wręczenia osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Ziemi Jarocińskiej nagrody im. Stanisława Taczaka za szczególne osiągnięcia dla Ziemi Jarocińskiej. Uroczystość wręczenia nagród przez burmistrza miasta Stanisława Martuzalskiego odbyła się 11 listopada podczas gali w jarocińskim ratuszu. Gościem honorowym tego wydarzenia był Jerzy Gogołkiewicz, wnuk generała Stanisława Taczaka.

Poniedziałek 24 listopada 2014
Fot. Źródło: ro.com.pl

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”, przy poparciu pozostałych pracowników Sanepidu prowadzi w całym kraju akcję informacyjną skierowaną do parlamentarzystów na temat zagrożenia, jakie niesie ze sobą projekt ustawy zakładającej połączenie kompetencji pięciu dotychczas działających służb sanitarnych i powołanie w ich miejsce jednej, pod nazwą Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności. 

Poniedziałek 24 listopada 2014

20 listopada w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zakładowych „S” działających w urzędach skarbowych z terenu województwa wielkopolskiego (Poznań, Kalisz, Jarocin).

Poniedziałek 24 listopada 2014

Od wielu lat dr Władysław Kusiak z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego odwiedza wraz ze swoimi studentami siedzibę wielkopolskiej Solidarności, aby w bezpośrednich rozmowach z działaczami „Solidarności” mogli się dowiedzieć czym Związek zajmuje się na co dzień.

Poniedziałek 24 listopada 2014

Proponowane przez resort pracy zmiany w Kodeksie pracy to wynik złożonej przez Związek skargi do Komisji Europejskiej o nadmierne wykorzystywanie terminowych umów o pracę w Polsce.

Poniedziałek 24 listopada 2014
fot. Wojciech Obremski

Z powodu chorób układu krążenia – zawałów i udarów mózgu – Polacy umierają 10 razy częściej niż Francuzi. Jednym z głównych czynników prowadzących do zgonów jest stres w pracy. O tym alarmowano podczas X Forum Akademickiego „Solidarności”.