Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 24 lipca 2017
fot. Archiwum wielkopolskiej „S”

W ciągu najbliższych kilku miesięcy wynagrodzenia ratowników medycznych wzrosną łącznie o 800 zł brutto. Podwyżki zostaną zrealizowane w dwóch równych transzach, wynoszących po 400 zł brutto. Pierwszą ratownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za lipiec, kolejną od stycznia przyszłego roku, a nie od lipca 2018, jak wcześniej proponowało Ministerstwo Zdrowia.

Poniedziałek 24 lipca 2017

12 lipca br. Komisja Zakładowa „S” w Bridgestone zakończyła pracę nad zmianami przepisów wewnętrznych tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest skrócenie okresu trwania Programu dla pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017 r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał niewypłacenie premii RS (czyli za wydajność) jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni, kiedy nie miał świadczyć pracy.

Poniedziałek 24 lipca 2017
fot. pixabay.com

Na łamach „SW” obszernie informowaliśmy o proteście pracowników inspekcji sanitarnej wobec projektu przedstawionego przez ministerstwo rolnictwa o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która przejęłaby zadania sanepidów.

Poniedziałek 24 lipca 2017
fot. www.solidarnosc.org.pl

Młodzi ludzie zdecydowanie częściej niż starsi są zatrudniani w niepewnych warunkach. Liczba umów na czas określony w grupie wiekowej 15 do 24 lat w 2015 roku wyniosła 43,3%. Wśród ogółu pracowników ten wskaźnik wynosił 14,1%.

Poniedziałek 24 lipca 2017

Pracownicy Sądu Najwyższego, którzy nie są sędziami Sądu, zwrócili się do Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z apelem o podjęcie interwencji w sprawie projektowanych zapisów ustawy, które naruszają zasady ochronne stosunku pracy.

Poniedziałek 24 lipca 2017

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Poniedziałek 24 lipca 2017

31 sierpnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 18 lipca 2017 r. poz. 1386).

Energylandia
Poniedziałek 24 lipca 2017