Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Prezydent strażnikiem Państwa 

Poczucie zaufania do Państwa buduje się każdego dnia, wszędzie tam,  gdzie jego przedstawiciele wspierają uczciwych obywateli,  gdzie zwalczając  niepraworządność dają poczucie sprawiedliwości społecznej.

Strażnikiem tak rozumianego Państwa jest przede wszystkim Prezydent.Poniedziałek 27 kwietnia 2015

W poniedziałek 13 kwietnia br. w siedzibie Regionu Wielkopolska odbyło się spotkanie Sekcji Młodych, które otworzył wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Młodych Marcin Gallo. Młodzi związkowcy omówili problemy, z jakimi spotykają się w swojej działalności oraz zaproponowali sposoby ich rozwiązania.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Rozmowa z Marcinem Gallo, Przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach, członkiem Prezydium ZR Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność, p.o. wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Młodych.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

23 kwietnia, w dzień św. Jerzego patrona muzealników, w Centrum Konferencyjnym Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbył się I Kongres Muzealników Polskich w Łodzi. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że przed jego rozpoczęciem na terenie przylegającym do miejsca obrad, odbyła się pikieta związkowa pracowników muzeów.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Przed 25 laty, 17 kwietnia 1989 roku, sąd w Warszawie dokonał ponownej rejestracji statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po trwającej siedem lat i cztery miesiące przerwie, spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego, członkowie „S” mogli wznowić legalną działalność związkową. Akt ponownej rejestracji „S” był tylko formalnością, gdyż w tym czasie w całym kraju działały już jawnie, choć oficjalnie nadal nielegalnie, krajowe i regionalne struktury „S”, a także wiele struktur zakładowych.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

31 firm sprzątających, obejmujących swoim zasięgiem 1/3 rynku, podpisało porozumienie dotyczące standardów zatrudniania osób, które będą wykonywać usługi przy realizacji przetargów organizowanych w ramach zamówień publicznych, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Dzięki temu aż 100 tys. pracowników zyska stabilne zatrudnienie. - To bardzo dobra wiadomość, bo zdecydowana większość firm nie stosuje tych standardów - komentuje Piotr Duda, przewodniczący „S”. - Po to Związek walczył o lepsze przepisy, żeby teraz przy przetargach publicznych wymagano zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Oby inni brali z tego przykład! - dodaje.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza. Może to zrobić każdy: osoba prywatna, instytucja publiczna, firma czy organizacja pozarządowa.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa".

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Kwota wolna od podatku jest w Polsce tak niska, że nawet osoby z dochodami poniżej progu ubóstwa muszą płacić podatek. Tymczasem portal wgospodarce.pl informuje,  że nawet w tej kwestii nasi posłowie są traktowani inaczej niż reszta społeczeństwa. Okazuje się, że diety polskich posłów są wolne od podatku dochodowego do wysokości 27 360 zł w skali roku!

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

W Polsce przestrzegana jest wolność religijna. Tak uważa według najnowszego badania CBOS aż 85 proc. ankietowanych. Tylko 12 proc. jest przeciwnego zdania.

Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Holenderski parlament przyjął ustawę, która daje każdemu pracownikowi prawo wyboru, czy chce pracować w firmie, czy też we własnym mieszkaniu lub domu. Pracodawca musi uzasadnić ewentualną odmowę - informuje „Rzeczpospolita”.

1 procent
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Jeśli zechcesz wspomóc Amelkę, Emilkę, Patrycję, Oleńkę, lub Marysię -  zajrzyj na www.solidarnosc.poznan.pl

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to  w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich pieniądzach będą decydować inni.