Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Marszałek Sejmu podpisał decyzję o zarejestrowaniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Wolna niedziela”, której celem jest ograniczenie handlu w niedzielę. Do końca sierpnia komitet ma 3 miesiące na zebranie 100 tys. podpisów.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

28 czerwca 1956 roku na ulice Poznania wyszedł 100-tysięczny tłum. Po raz pierwszy w powojennej Polsce robotnicy powiedzieli władzy ludowej kategoryczne NIE! Wyszli z zakładów pracy z hasłami: „Wolności i chleba”.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Nie likwidujemy uproszczonej procedury w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Staramy się jednak uporządkować ten rynek, abyśmy nie byli tylko krajem tranzytowym. Chcemy też preferować pracodawców, którzy systematycznie zatrudniają cudzoziemców, z dobrą historią na naszym rynku pracy - wyjaśniał w Radzie Dialogu Społecznego wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych z innych państw UE i związanych z tym nowych obowiązków kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, ponieważ jest to kolejny krok do zwalczania patologii na rynku pracy.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 7 czerwca, w całości poświęcone było problemom związanym ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiciele związków zawodowych – na czele z ,,Solidarnością” - sprzeciwiają się wygaszaniu pomostówek, które mają być wypłacane tylko do 2040 r. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, osoby uprawnione do uzyskania świadczenia muszą spełnić następujące warunki: być urodzone po 31 grudnia 1948 r., mają co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat mężczyźni; nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy; w dniu złożenia wniosku o emeryturę udokumentują co najmniej 25 lat pracy (w przypadku mężczyzn), z czego co najmniej 15 lat to praca w szczególnych warunkach. Część tych lat musi przypadać do końca 1998 r. i muszą to być prace wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Zdjęcie umieszczone na Facebooku może być przyczyną kontroli ZUS i doprowadzić do odebrania zasiłku chorobowego. ZUS potwierdza, że obserwuje naszą aktywność w Internecie – podaje portal pox.pl.

Poniedziałek 13 czerwca 2016

Członek naszego Związku w Gestamp Polska Tomasz Filipiak jest ciężko chory na glejaka wielopostaciowego IV stopnia. Jedyną nadzieją na to, że będzie żył jest eksperymentalna metoda leczenia w Niemczech. Jest ona jednak bardzo kosztowna – na jej przeprowadzenie potrzebna jest kwota 200 tys. zł. Próbujemy ją zebrać przez fundację ALIVIA (fundacja onkologiczna ).