Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 23 listopada 2015

Podatek płacony przez zagraniczne firmy w naszym kraju to zaledwie 1% wpływów z CIT. Ponad połowa spółek z obcym kapitałem funkcjonujących w Polsce w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Co roku budżet państwa traci na tym procederze kilkadzie4siąt miliardów złotych.

Poniedziałek 23 listopada 2015

18 listopada 1986 r. NSZZ „Solidarność”, zdelegalizowany przez reżim PRL, jako jedyny na świecie związek zawodowy został przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych: Światowej Konfederacji Pracy, zrzeszającej chrześcijańskie związki zawodowe* oraz do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, grupującej związki zawodowe współpracujące z Międzynarodówką Socjalistyczną oraz m.in. Amerykańską Federację Pracy  Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych (AFL-CIO), brytyjski Kongres Związków Zawodowych (TUC), francuską Powszechną Konfederację Pracy – Siła Robotnicza (CGT-FO), Federację Niemieckich Związków Zawodowych (DGB), włoską Konfederację Wolnych Związków Zawodowych (CISL).

Poniedziałek 23 listopada 2015

Wzmocnienie wizerunku NSZZ „Solidarność” zwłaszcza wśród młodych ludzi, uaktywnienie młodych działaczy związkowych, kształcenie ich na przyszłych liderów – takie główne zadania postawiła sobie Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska.

Poniedziałek 23 listopada 2015

Papież Franciszek wezwał 18 listopada NSZZ „Solidarność”, by czuwał, aby interesy polityczne i ekonomiczne nie przeważyły nad wartościami ludzkiej solidarności. Apel ten wystosował podczas audiencji generalnej w Watykanie, na którą przybyła delegacja Związku.

Poniedziałek 23 listopada 2015
fot. overprotectivparents.net

Kiedy trwają dyskusje, czy 500 zł dofinansowania na dziecko powinno być wypłacanie od stycznia, czy w późniejszym czasie ze spłatą oraz czy dodatek ten nie spowoduje realnie obniżenia dochodu najuboższych, warto sprawdzić w jakim stopniu polskie państwo na tle innych krajów Europy wspiera rodzinę.

Poniedziałek 23 listopada 2015

Już po raz 25 wielkopolscy miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej mogą wziąć udział w akcji pomocy dla naszych Rodaków na Wileńszczyźnie. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do uczniów polskich szkół w Wilnie i miejscowościach podwileńskich: Duksztach Pijarskich, Rzeszy, Kolonii Wileńskiej.

Poniedziałek 23 listopada 2015

Dr hab. Marcin Zieleniecki 

z Zespołu Prawnego KK dwukrotnie znalazł się na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w randze podsekretarza stanu.

Poniedziałek 23 listopada 2015

W mijającym roku 35-lecie naszej „Solidarności” świętowaliśmy z dumą i radością. Ale koniec roku, jak zawsze, mrozi nas wspomnieniem tamtego grudnia, tej zasypanej śniegiem, zimnej, przerażającej niedzieli 13 grudnia 1981 roku i tego, co po niej nastąpiło. Winni tej tragedii – wielu śmierci, dramatów wielu rodzin, uwięzień, straconych lat – nie ponieśli kary. O tej smutnej rocznicy musimy pamiętać. Zapraszamy na obchody.