Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 26 września 2016

W poniedziałek 19 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona pod przewodnictwem kapelana wielkopolskiej „S” ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Uczestnicy liturgii złożyli kwiaty przy znajdującym się obok kościoła pomniku Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Poniedziałek 26 września 2016

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Dnia 28 czerwca 2016 r. podczas obchodów 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy pomniku Poznańskich Krzyży, zbudowanym przez NSZZ „Solidarność”, doszło w Poznaniu do bezprecedensowego wydarzenia, które wstrząsnęło uczestnikami uroczystości oraz odbiło się szerokim negatywnym echem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Elektroniczna Legitymacja Członkowska
Poniedziałek 26 września 2016

Wnioski o wydanie legitymacji do pobrania na stronie solidarnosc.poznan.pl lub w siedzibie ZR przy ul. Metalowej 7.

Poniedziałek 26 września 2016

Od 34 lat związkowcy z „Solidarności” pielgrzymują w trzecią niedzielę września do Częstochowy, aby modlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Wśród 25 tys. Pielgrzymów przybyłych 18 września br. na Jasną Górę byli związkowcy wielkopolskiej „S”.

Poniedziałek 26 września 2016

Jak donosi portal pox.pl deficyt budżetu państwa po 8 miesiącach wyniósł zaledwie 15 mld zł i - co więcej - był dwukrotnie niższy niż zakładano. Pomimo wydatków socjalnych związanych m.in. z wypłatą zasiłku 500+, jest to najniższy deficyt budżetowy od 7 lat.

Rocznica sowieckiej agresji
Poniedziałek 26 września 2016
fot. leszno.pl

17 września br. delegacja leszczyńskiej „Solidarności” wzięła udział w uroczystościach z okazji 77 rocznicy napaści Sowietów na Polskę. Odbyły się one pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Matek Katyńskich. Oddano hołd Poległym i Ofiarom zsyłki. Młodzież szkolna odczytała wspomnienia ludzi, którzy przeżyli agresję sowiecką.

Po Mszy św. w kościele p.w.  św. Kazimierza złożono również kwiaty pod Tablicą Sybiraków i Pomniku Matki Sybiraczki.

 


Poniedziałek 26 września 2016

Dnia 12 września sejmowa podkomisja, zajmująca się prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, odrzuciła poprawkę umożliwiającą przejście na emeryturę osobom ze stażem pracy wynoszącym 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn.

Poniedziałek 26 września 2016

Rekomendacja staje się coraz chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem w rekrutacji pracowników, informuje interia.pl. Osoby zatrudnione z polecenia częściej niż w przypadku tradycyjnych rekrutacji spełniają oczekiwania firmy.