Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Kilkuset rolników  z całej Wielkopolski zjechało w czwartek 22 stycznia przed Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Protestowali przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi, spadającym cenom skupu płodów rolnych i trzody oraz budowie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego na terenach uprawnych w powiecie gostyńskim (w rejonie Krobii i Ponieca). Domagali się również utrzymania Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, której grozi likwidacja.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

20 stycznia, podczas spotkania Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Katowicach,  szefowie NSZZ „S” – Piotr Duda, OPZZ – Jan Guz i  FZZ – Tadeusz Chwałka zdecydowali o kontynuowaniu pogotowia strajkowego. Jednocześnie zwrócili się do premier Ewy Kopacz o rozpoczęcie rozmów na temat postulatów związkowych zgłaszanych podczas ogólnopolskich protestów w 2013 r. Chodzi o postulaty dotyczące wieku emerytalnego, umów śmieciowych i patologii w agencjach pracy tymczasowej. Od tych rozmów, które powinny rozpocząć się do 31 stycznia br., uzależnione będą dalsze działania związków zawodowych.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Restrukturyzację, a tak naprawdę zamknięcie kopalń i likwidację miejsc pracy rząd chciał wprowadzić w pośpiechu, bez konsultacji społecznych. Za takie bowiem trudno uznać wezwania związkowców do rozmów w chwili, gdy jedynie słuszny projekt poselski skierowany był już na szybką ścieżkę legislacyjną i „przepychany” podczas nocnych posiedzeń sejmu przez posłów PO i PSL. Problem polskiego górnictwa narastający latami miał zostać załatwiony podczas trzydniowych obrad! Sposób wprowadzania planu likwidacji czy - jak eufemistycznie mówiła premier Ewa Kopacz - „wygaszania” kopalń  dobitnie pokazuje, jak władza pojmuje dialog społeczny.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Górnicy z Kompanii Węglowej mówią wprost: te odprawy niech sobie rząd w rzyć wsadzi. Oni chcą pracy, nie zamierzają nią handlować. Dla nich gorzką lekcją jest los ich starszych kolegów, którzy w latach 90. wzięli odprawy i przegrali życie - podkreśla Jarosław Grzesik, szef górniczej „Solidarności”.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

 

  • Rocznie z polskich kopalń rząd drenuje ponad 7 mld zł. W latach 2003-2013 górnictwo wpłaciło do budżetu państwa aż 100 mld zł!
Poniedziałek 26 stycznia 2015

W minionym roku liczebność członków naszej Organizacji Zakładowej sukcesywnie rosła i nadal ma taką tendencję. Na koniec roku, tj. 31 grudnia 2014 w „Solidarności” zrzeszonych było 503 pracowników – czytamy na stronie internetowej Organizacji Zakładowej „S” w Bridgestone Poznań.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Pochodzę z Polski i pracuję w Niemczech. Czy istnieje płaca minimalna dla mnie? Jestem zatrudniony jako pomoc domowa w prywatnym gospodarstwie domowym. Czy obowiązuje mnie płaca minimalna? To tylko przykładowe dwa z wielu pytań, na które odpowiedzi udziela ulotka informacyjna rozdawana polskim pracownikom w Niemczech. Broszurka była rozdawana m.in. 11 stycznia kierowcom przy autostradzie A4.

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Jeśli zechcesz wspomóc Emilkę, Oleńkę, Amelkę, Marysię lub Patrycję,  zajrzyj na www.solidarnosc.poznan.pl

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to  w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz o Twoich pieniądzach będą decydować inni.  

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, z siedzibą Stary Rynek 51 61-772 Poznań, w oparciu o decyzję Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania nr SO-I.5311.7.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., przeprowadziło publiczne dobrowolne zbiórki pieniężne w formie zbiórek do puszek kwestarskich   –   w  terminie od 15 lutego 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.