Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 25 lipca 2016

Do końca sierpnia 2016 r. „Solidarność” zbiera podpisy pod inicjatywą ustawodawczą ograniczenia pracy w niedziele.

Z badań przeprowadzonych przez AR Rynek i Opinia Euromonitor International i Eurostat wynika, że za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiada się 52% Polaków.

Poniedziałek 25 lipca 2016

Dr Grażyna Milewska zginęła 1 lipca r. w Tatrach. Była wspaniałym lekarzem, człowiekiem głębokiej wiary w Boga, kochającym ludzi. Stanowiła przykład niezłomnej uczciwości, dobro człowieka, to był dla niej najwyższy cel. Walczyła z nieprawością, pomagała pokrzywdzonym, czym często narażała się pracodawcom.

Poniedziałek 25 lipca 2016

Region Wielkopolska NSZZ Solidarność zaprasza na Jubileuszowy 5. Turniej Piłkarski z okazji Dnia Solidarności i Wolności, który odbędzie się w sobotę 27 sierpnia br. w godz. 13.00-20.00 na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu. Organizatorem rozgrywek jest projekt Kibice Razem-Lech Poznań.

Poniedziałek 25 lipca 2016

Orędzie papieża Franciszka do Polaków z okazji Światowych Dni Młodzieży

Drodzy Bracia i Siostry!

Zbliża się dzień rozpoczęcia 31. Światowych Dni Młodzieży, który wzywa mnie na spotkanie młodych z całego świata, zwołanych do Krakowa. Daje mi on także pomyślną okazję, by spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbywać się będzie pod znakiem Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym oraz we wdzięcznej i oddanej pamięci o św. Janie Pawle II, który był architektem Światowych Dni Młodzieży i zarazem przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej dziejowej drodze ku wolności.

Poniedziałek 25 lipca 2016

Zdaniem „Solidarności” możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych powinno  przysługiwać wszystkim zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Powinni też mieć oni pełnię praw związkowych. Pracodawcy chcą te uprawnienia ograniczyć, uzależniając je od liczby osób tworzących zakładową organizację związkową.

Poniedziałek 25 lipca 2016

Prezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie znalazł się zapis o wymaganym zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu na wiek: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Poniedziałek 25 lipca 2016

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę polsko-radziecką na Wołyniu. Był to sygnał do rozpoczęcia przez Armię Krajową Akcji „Burza” - operacji wojskowej i politycznej, pozwalającej objąć władzę na terenie Polski przez prawowity rząd Rzeczypospolitej.