Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Środa 27 maja 2015

Komentarz Jarosława Lange - przewodniczącego wielkopolskiej "Solidarności".

Dzisiaj mamy święto demokracji. Widzimy, że ta demokracja zadziałała. Obywatele wskazali na kandydata, który jest szczególnie ważny dla „Solidarności”.

Środa 27 maja 2015

- Będziemy pilnować, czy faktycznie Andrzej Duda będzie się wywiązywał z zawartej z nami umowy - mówił Piotr Duda 24 maja br. w Poznaniu. Przewodniczący Komisji Krajowej przyjechał do stolicy Wielkopolski, aby uczestniczyć w spotkaniu Zespołu ds. Przemysłu oraz z członkami Prezydium i Zarządu Regionu Wielkopolska.  Spotkał się również z dziennikarzami lokalnych mediów.

Środa 27 maja 2015

Dziś (20 maja) otrzymałam informację, że agencja pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam chce zwolnić mnie dyscyplinarnie z pracy za list otwarty, adresowany do Andrzeja Dudy, w sprawie pilnej konieczności ratowania mediów publicznych oraz podjęcia prawnych działań określających status zawodowo prawny dziennikarza w Polsce. Chodzi także o to, by uniemożliwić właścicielom mediów oraz politykom bezpośredni wpływ na pracę dziennikarzy.

Środa 27 maja 2015

Śląsko-dąbrowska Solidarność domaga się od rządu realizacji zapowiedzi szybkiego stworzenia Programu dla Śląska i prowadzenia tych prac przy udziale reprezentantów strony związkowej i samorządowej. - Nie można tworzyć Programu dla Śląska bez Śląska - podkreśla Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Środa 27 maja 2015

Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w państwowej sferze budżetowej minimum 10,5 proc., a minimalne wynagrodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 7,4 proc. - poinformowały we wspólnej propozycji trzy reprezentatywne centrale związkowe.

Środa 27 maja 2015

13 maja  2015 r. w Długich Starych odbyły się wybory w nowej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Rolnym „Długie Stare” Sp. z o.o., poprzedzone kilkoma spotkaniami z pracownikami zakładu. 

Środa 27 maja 2015

Międzynarodowa firma konsultingowa Grant Thornton opublikowała raport dotyczący ilości nowych przepisów, jakie weszły w życie w Polsce w poszczególnych latach i porównała te wyniki z  przepisami uchwalanymi w innych krajach. Wyniki są zatrważające.