Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 28 września 2015

Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolska, które odbyło się 25 września br. delegaci organizacji zakładowych podsumowali rok pracy wielkopolskiej „Solidarności” i dyskutowali o kierunkach działań w najbliższym czasie.

Poniedziałek 28 września 2015

Rozmowa z Romualdem Piechockim, chórzystą Teatru Wielkiego w Poznaniu, członkiem ,,S”, który pobiegł z Poznania do Warszawy z protestem ,,SOS dla kultury”.

Poniedziałek 28 września 2015

27 września obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Decyzją Sejmu RP z września 1998 r. ustanowiono ten dzień świętem państwwym.

Poniedziałek 28 września 2015
fot. Telewizja Republika

Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. 

W maju tego roku Andrzej Duda, jeszcze jako kandydat na to stanowisko, podpisał umowę programową z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, w której zobowiązał się do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.

Poniedziałek 28 września 2015

Komisja Krajowa „Solidarność” złożyła do prokuratora generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra zdrowia Mariana Zembalę. Zarzuca mu podpisanie rozporządzenia, które jest wynikiem porozumienia zawartego tylko z jednym związkiem zawodowym, co łamie ustawę o związkach zawodowych i jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

Poniedziałek 28 września 2015

Zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciwko Transatlantyckiemu Porozumieniu w sprawie Handlu i Inwestycji (TTIP), które godzą w podstawowe prawa obywatelskie i zagrażają publicznym usługom, w tym edukacji publicznej!

Poniedziałek 28 września 2015

„Wielkopolski Kurier Wnet” gazeta niecodzienna i niezależna zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. „Oblicza manipulacji. Media”, które odbędzie się  30 września 2015 r. o godz. 18.30 w Wyższej Szkole Handlu i Usług, ul. Zwierzyniecka 13 w Poznaniu.

Poniedziałek 28 września 2015

Zbliża się zima, to czas, kiedy najwięcej bezdomnych szuka schronienia w przytuliskach i noclegowniach. Jednym z takich miejsc w Poznaniu jest schronisko św. Brata Alberta przy ul. Widłakowej.